[form 19]

 

Na overmaking/ontvangst van het cursus bedrag op onderstaand IBAN rekeningnummer, ontvangt u informatie over de voortgang.

T.n.v. LOOKS-IT Harmelen, onder vermelding van de te volgen cursus met datum.
IBAN rekeningnummer: NL96RABO 016.68.52.198
Swift code: RABONL2U

Volg ons op Facebook

Pinnen mag